Certificering

Dragen met een tracheacanule

vocabulaire:

 • aspireren: het weghalen van slijmen in de canule, door middel van een aspirator.
 • aspirator: toestel dat een onderdruk produceert en zuigt.
 • KC: Kangaroo Carry

Wat is een tracheacanule?

Een tracheacanule is een buisje dat in de nek wordt geplaatst. Een canule wordt onder de stembanden geplaatst, waardoor stemgeluiden moeilijk tot niet doorkomen. Dit is afhankelijk van de grootte van de canule en de reden waarom deze canule wordt geplaatst. Een canule betekent 24/7 monitoring, aangezien het lichaam reageert door slijmen te maken en het kind de slijmen meestal niet zelfstandig omhoog krijgt om ze dan te gaan snuiten of doorslikken. Bij een canule zullen de slijmen dus langs de canule naar buiten komen, welke voor een opstopping kunnen zorgen en bijgevolg verstikkingsgevaar.

Reden voor een tracheacanule

Men kan in het algemeen stellen dat een canule geplaatst wordt, wanneer en luchtverplaatsing onmogelijk is via de neus, keel en de longen. De canule wordt zo geplaatst dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van de neus en de keel. de canule staat in rechtstreeks verbinding met luchtpijp en zo ook de longen en zorgt voor de opening in de luchtpijp waarlangs geademd kan worden.

Een vernauwing in de ademhalingsweg kan ontstaan door:

 • zwelling bij een allergische reactie
 • zwelling van ontstoken weefsel
 • zwelling na operatief ingrijpen in hoofd/halsgebied
 • zwelling of schade na trauma
 • verlamming van één of beide stembanden
 • obstructie door vreemd voorwerp
 • obstructie door littekenweefsel ten gevolge van intubatie in de luchtpijp (wanneer bij beademing de ballon rond de tube op weefsel heeft gedrukt)
 • (voorlopig-) inoperatieve tumor ter plaatse
 • langdurige beademing

Gevolgen van een tracheacanule

Doordat er bij de canule geen gebruik meer wordt gemaakt van de neus en de keel, is er een hele natuurlijke, lichamelijke filtering die niet meer wordt gebruikt. Dit betekent dat de luchtpijp vrij blootgesteld wordt aan de omgeving en dus vatbaar is voor allerlei infecties en bacteriën. Dit zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.

Om die filtering te gaan nabootsen, wordt er gebruik gemaakt van filtertjes, of de zogenaamde neuzen. Deze komen er in verschillende formaten en vormen, afhankelijk van de gewenste effecten.

Ondanks de neuzen, is de filtering niet hetzelfde als bij onze neus. Dit maakt dat deze kinderen extra gevoelig zijn aan de luchtwegen en een minste verkoudheid een ziekenhuisopname tot gevolg kan hebben. Regelmatige fysiotherapie kan ervoor zorgen dat de luchtwegen proper blijven en dat infecties en/of bacterien niet de kans krijgen om zich te gaan nestelen en de kinderen zo ziek maken. Een fysiotherapie kan een preventieve impact hebben, maar niet genezen.

Omdat er een rechtstreekse verbinding is naar de luchtpijp, is ook water een gevaarlijk element geworden. Douche en bad zijn uit de boze en wassen is een hele opdracht.

Verzorging van een canule-kind

Een canule-kind verzorgen vraagt veel en in België is er niet veel thuisverpleging met de nodige kennis of ervaring. Dit betekent dat de zorg op de ouders terecht komt. Daarnaast is België één van de weinige landen waar de kindjes niet zomaar een sonde krijgen, bij een canule. Dit betekent dat allerlei manieren van voeden mogelijk zijn.

Borstvoeding is dus prima mogelijk. Het vergt een beetje gewenning en wat zoeken naar de juiste houding, met het neusje hoeft er geen rekening te houden te worden, maar me het nekje des te meer.

Vaste voeding is ook een ander verhaal, daar er geen of minder smaakpupillen worden geactiveerd tijdens het eten en de canule recht in de knoeizone zit.

Babbelen/geluiden/huilen, alles wat ook maar enigszins met geluid te maken heeft, is er niet meer. Je kindje helemaal opnieuw leren kennen, vanaf nul. De nieuwe geluidjes leren inschatten, de apparatuur leren kennen om zo snel mogelijk afwijkend gedrag op te vangen.

Een bad nemen is bijna onmogelijk. De haartjes wassen zijn ineens een uitdaging en het kleine plasje water waar je kindje dan in kan, is amper genoeg om het te wassen.

Door een minimum aan geluiden, is het belangrijk dat het kind ten allen tijde wordt gemonitord, als er geen constante oogcontrole kan zijn.

Naast al deze verzorging en bijzonderheden, blijft het in de eerste plaats ook een kindje. Dat wil leren, spelen en ontdekken. De verzorging vraagt veel van de ouders, wat maakt dat dit laatste stukje er soms overschiet. Dat er al eens wordt vergeten, dat er meer is dan enkel de canule. Dat stukje babygeluk, roze wolk, welke termen dan ook, is soms heel ver zoek.

Canule en dragen

Inleiding

Maar wat effect kan dragen nu hebben op zo’n kleintje met een canule? Wel, heel veel. Ik heb in bovenstaande punten al een beetje uitgelegd over alle mogelijke gevolgen, maar er is nog veel meer dan enkel wat hier staat. De bovenstaande punten zijn wel veruit de belangrijkste en dragen heeft een impact op bijna al deze punten.

 1. Positie

De positie is lichtjes anders dan bij het normaal dragen. Bij het normaal dragen, hanteren we de ‘kus’-afstand: het moet mogelijk zijn om een kusje te geven op het hoofd van het kind. De canule zit in de keel van het kind, wat maakt dat er rekening moet gehouden worden met de hoogte van deze canule bij het dragen. Daarom wordt het kind hoger gedragen, zodat het dragen de canule niet belemmert.

 1. Voeden

Voeden/eten is anders voor deze kindjes, zoals reeds eerder gemeld. Er is veel tijd en aandacht voor nodig, om ze toch de mond te leren gebruiken zoals het hoort. Voeden tijdens het dragen kan hier helpen. Tijdens het dragen kan een borst heel toegankelijk zijn. Je draagt je kleintje tijdens een uitstap en het kan rustig drinken, als het honger heeft.

Studies tonen aan dat kinderen die gedragen, over het algemeen langer borstvoeding krijgen dan kinderen die niet gedragen worden. Dit kan een groot verschil in gewicht en lengte maken, als de kinderen moeilijk andere voeding willen of kunnen eten.

Mothers who reported responsive feeding were more likely to exclusively breastfeed for the first six months, breastfeed more frequently throughout the day, and had a longer planned breastfeeding duration than mothers who reported feeding on a schedule or after signs of infant distress

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163497/

2. taalontwikkeling

Door de canule kan er een spraakachterstand zijn. Deze wordt meestal snel ingehaald, maar ook hier kan dragen een grote meerwaarde bieden.

Baby’s proberen al van jongs af aan te communiceren. Wanneer men als ouder reageert op deze communicatie of niet reageert op deze communicatie, geeft een verschil in het groeien van de hersenen. Door te dragen, merkt de drager sneller op dat de baby communiceert en zal sneller reageren op deze communicatie en daarnaast zal de baby ook de gesprekken van de drager met andere mensen kunnen volgen. Daarnaast draagt dit ook toe tot een mogelijks snellere ontwikkeling van de baby zijn taal.

Ondanks dat bij een canule er meestal geen sprake kan zijn van gebabbel, gehuil, leert het kind wel op een andere manier van communiceren. De taalontwikkeling is echter nog wel dezelfde bij een kind met als bij een kind zonder canule. Eens de canule eruit is, kan deze taalontwikkeling ervoor zorgen dat de taalachterstand sneller kan ingehaald worden of dat er zelfs geen taalachterstand is.

High levels of joint attention and reciprocity are associated with more effective communication and more rapid child language development.

https://southlondonslings.co.uk/getting-carrying-advice/benefits-of-babywearing/related-research-articles/

3. Oogcontrole

De constante monitoring kan ook voor een deel gebeuren in het draagdoek. Door de constante nabijheid van je kleintje, kan je veel oppikken van hoe kleintje zich voelt en wat er aan de hand is.

Wat moeilijker gaat met een canule-kind, toch zeker niet in het begin van de canule is rugdragen. Je moet constant de mogelijkheid hebben om de slijmen bij je kind weg te halen, dit is moeilijk tot onmogelijk op de rug. Eens de situatie gestabiliseerd is en men kan inschatten of er veel of weinig geaspireerd moet worden, kan rugdragen overwogen worden.

Navraag bij andere ouders heeft me geleerd dat ze bewust face forward gaan dragen, omdat het kind zo gemakkelijk in bereik is van een ander persoon om te gaan aspireren.

Dit is een onderdeel van de “Ticks”, indicaties om correct te dragen

IN VIEW AT ALL TIMES – you should always be able to see your baby’s face by simply glancing down. The fabric of a sling or carrier should not close around them so you have to open it to check on them. In a cradle position your baby should face upwards not be turned in towards your body.

http://babyslingsafety.co.uk/ticks.pdf

4. Geborgenheid en veiligheid

Daarnaast is 1 van de belangrijkste zaken dat je kindje zich geborgen en veilig voelt. De band met je kleintje, die anders is dan bij gezonde kindjes, soms wat moeilijker omwille van alle zorg. Die band wordt gevormd tijdens het dragen.

Een baby dat een canule moet krijgen, heeft een hele andere start dan een normale baby. Een canule is meestal een uitkomst, na reeds een heleboel testen, na reeds een heleboel uren aan de zuurstof/beademing, na reeds een heleboel uren alleen in een ziekenhuisbed te liggen, waar men zoekt naar de oorzaak en oplossing voor het probleem. Als de verpleging mee wil werken, dan wordt skin-to-skin zoveel mogelijk toegepast, maar het verschil met een normale situatie is groot. Eens de canule geplaatst is, kan dragen een veilige haven zijn voor die kleine baby. De skin to skin kan weer meer gaan gebeuren en ook kan de baby zich weer geborgen gaan voelen. De band met de drager kan weer intens groeien. Dit hele gebeuren brengt ook veel stress voor het kind mee.

.First, the act of holding may reduce stress and thereby promote autonomic stability .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4148008/.

Daarnaast komt een canule ook met vele keren onder narcose gaan. Ze gaan dan kijken of de oorzaak van de canule evolueert. Dit gebeurt in een OK. Het is voor het kind zeer fijn om gedragen te worden naar het ok, om nog veilig en geborgen gedragen te worden door de drager tot aan het ok. Indien de drager zich gerust voelt in de situatie, zal het kind dit merken en zo ook geruster zijn. De indrukken van de rollende bedden, de andere zieken mensen op de gang, de vele liften, de vele dokters en verpleging,… Het ontgaat het kind als het zich volledig of gedeeltelijk kan afsluiten van de buitenwereld.

5. Afscherming

De omgeving wordt ook een hele andere plek dan voor de canule. Elke plek wordt geanalyseerd of het er druk zal zijn, welk seizoen het is, welk weer wordt het, allerlei factoren waar rekening mee wordt gehouden. Door je kindje te gaan dragen, kan je het een deel afschermen van de buitenwereld en zijn bijkomende bacteriën.

De canule staat in rechstreekse verbinding met de luchtpijp. Dit betekent dat het een rechstreekse verbinding is voor de bacteriën, waardoor ze vatbaarder zijn voor luchtweginfecties. Dragen kan ervoor zorgen dat de kinderen zich kunnen afschermen of dat de drager het kind kan afschermen voor andere mensen.

6. Monitoring zuurstofgehalte

Een canule-kind krijg automatisch een monitor mee. Het is belangrijk om de zuufstofgehalte in zijn bloed (saturatie) te kennen, omdat dit veel kan vertellen over de gezondheid van het kind. Daarnaast kan het in het begin moeilijk zijn voor het kind om een goede saturatie te bekomen. De saturatie kan zakken, wat allerlei oorzaken kan hebben. Een licht dalende saturatie kan zo een luchtweginfectie weergeven.

Daarnaast is een canule nog steeds een vreemd voorwerp voor het lichaam. De luchtpijp gaat extra slijmen aanmaken om dit vreemde voorwerp te gaan ‘aanvallen’. Dit beïnvloedt allemaal de ademhaling en dus ook de saturatie.

Daarnaast is de houding van het kind tijdens het dragen, verticaal,

The higher head and chest elevation could possible decrease obstructive apnea

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4148008/

Onderzoek toont aan dat de Kangaroo Carry (KC) een invloed heeft op de saturatie van een kind.

KC reduces bradycardia and oxygen desaturation events in preterm infants, providing physiological stability and possible benefits for neurodevelopmental outcomes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4148008/

Besluit

Ik heb voor dit onderwerp gekozen, nadat we zelf met een tracheacanule in aanraking zijn geweest. Zonder al dit te weten, had ik misschien niet de moed gevonden om mijn dochter te dragen. De constante oplettendheid en de constante mogelijkheid om haar te moeten behandelen tegen slijmen, maken dat het gewoonweg ‘gemakkelijk’ is om haar in een buggy te leggen. Ik heb geprobeerd om haar zoveel mogelijk te dragen en we hebben de voordelen ervan gemerkt. Ze is rond haar 1 jaar beginnen stappen: iets wat misschien niet abnormaal lijkt, maar wetende dat haar lichaam eerst alle energie steekt in de vitale functies, alvorens energie te steken in het verdere groeien. Door de houding tijdens het dragen, kon zij steeds goed ademen. Naast alle medische zaken, was zij ook vooral een baby die de behoefte had aan huidcontact, aan de zekerheid dat mama dichtbij was. Tijdens het dragen was ze rustig en op haar gemak, wat haar saturatie ten goede kwam. Nadat de canule eruit gehaald werd, is zij beginnen babbelen. Tegen dat ze 2 jaar was, had ze reeds een woordenschat om u tegen te zeggen. Tijdens het dragen, maak ik gemakkelijk contact met mijn kind. Daardoor babbelde ik heel veel met haar, wat maakte dat ze reeds veel wis, maar het gewoon niet kon vertellen. Die schade heeft ze goed weten inhalen. Ik kan wel een boek schrijven, denk ik, over de impact van dragen op mijn dochter. De belangrijkste zaken heb ik eruit gehaald, zaken waarvan ik zelf weet dat ze impact op haar hebben gehad, in de positieve zin.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s